Splošni pogoji

Splošni pogoji spletne trgovine »dotiq.si« so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu kupcev(v nadaljevanju: ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-1).
S spletno trgovino »dotiq.si« upravlja »Spletna prodaja, Leja Potočnik s.p.«, Gasilska pot 26, 8323 Uršna sela, mat. št.: 8131333000, davčna št.: 13367129, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju: prodajalec).
Uporaba spletnih strani prodajalca je pogojena s temi splošnimi pogoji poslovanja, kot tudi z vsakokrat veljavnimi predpisi Republike Slovenije na področju e-poslovanja. S svojo registracijo oziroma oddajo spletnega naročila uporabniki izrecno soglašajo z njihovo vsebino in vstopajo v pogodbeno razmerje s prodajalcem ter potrjujejo, da so sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila, pri čemer je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.
Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine »dotiq.si«, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

 

Opredelitev pojmov

 • UPORABNIK/KUPEC je vsaka fizična in pravna oseba ter vse fizične osebe, ki v imenu pravne osebe uporabljajo spletno trgovino »dotiq.si«.
 • PRODAJALEC je »Spletna prodaja, Leja Potočnik s.p.«, ki na svoji spletni strani opravlja dejavnost spletne trgovine.
 • ARTIKLI so izdelki oziroma produkti, ki jih v spletni trgovini ponuja prodajalec.

 

Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju prodajalca (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti artiklov
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43. členom ZVPot; v primerih, ko kupec v skladu s 43. členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

Naročilo

Prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (potrditev o prejemu naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca.
Prodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca.

 

Načini plačila

Prodajalec omogoča naslednje načine plačila:

 • s kreditno kartico
 • plačilo po povzetju
 • z nakazilom na bančni račun prodajalca

 

Račun

Prodajalec po prejemu plačila kupcu izstavi račun v elektronski obliki.  Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne bo upošteval.

 

Cene

Cene ne vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.
Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

 

Postopek nakupa

 1. Naročilo
  Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Prodajalec nato naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne.
  Če dobavitelj prodajalcu ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka treh mesecev od dneva oddaje naročila, lahko prodajalec naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču.

 

 1. Naročilo je zaključeno
  Po opravljenem nakupu na spletni strani »dotiq.si« bo kupec na elektronski naslov prejel potrdilo o naročilu. Naročilo bo obdelano najkasneje v enem delovnem dnevu, odpremljeno pa predvidoma v roku dveh delovnih dni od datuma obdelave naročila, saj so vsi izdelki narejeni ročno in sproti.

 

V kolikor želi kupec naročilo preklicati, lahko to brezplačno stori, če o tem neposredno po nakupu (oz. preden je naročilo obdelano) obvesti prodajalca po elektronski pošti na naslov: info@localhost.

Če je naročilo že odpremljeno, lahko kupec pošiljko zavrne dostavni službi. V primeru  prevzema naročila (ko je artikel že pripravljen na prevzem), pa kupec svojo željo po preklicu naročila sporoči po elektronski pošti na naslov: info@localhost. V teh dveh primerih morebitne dodatne stroške preklica naročila nosi kupec.

 

Pravica do odstopa kupca od pogodbe

Kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14. dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči (na elektronski naslov: info@localhost), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kot sporočilo o odstopu od pogodbe se šteje tudi vrnitev prejetih artiklov prodajalcu v roku za odstop od pogodbe (14 dni).

Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v 14. dneh od datuma prevzema artiklov. Rok vračila prične teči naslednji dan po datumu prevzema artiklov.

V primeru odstopa od pogodbe kupec na lastne stroške prejeti artikel vrne po pošti na naslov prodajalca: Leja Potočnik s.p., Gasilska pot 26, 8323 Uršna sela. Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan, neuporabljen in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe (velja za vse kozmetične izdelke, sveče, artikle za čiščenje in kuhanje – PRIMER: kupec ne sme odpreti npr. kozmetičnega izdelka, ga uporabiti in nato vrniti). V kolikor je embalaža sestavni del artikla, jo je ob morebitnem vračilu prav tako potrebno priložiti v stanju, kakršna je bila v času prejetja artikla (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini). Vračilu mora kupec obvezno priložiti tudi kopijo računa.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih kupca – po naročilu, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

 

Reklamacija izdelka

Kupec lahko artikel reklamira v primeru, če le-ta nima lastnosti, zagotovljenih ob nakupu, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v 14. dneh od nakupa. Ob reklamaciji lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. Na stroške prodajalca in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem, lahko kupec reklamiran artikel vrne po pošti. Pravico do zamenjave artiklov in vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določbe ZVPot.

V primeru poškodovane pošiljke mora kupec s kurirjem dostavne službe narediti zapisnik, preden prevzame in podpiše pošiljko. V kolikor kupec opazi poškodbe na paketu po prevzemu in odprtju le-tega, o tem obvesti prodajalca po elektronski pošti na naslov: info@localhost. K sporočilu kupec priloži fotografije poškodovanega paketa. Prodajalec bo z dostavno službo v najkrajšem možnem času rešil reklamacijo in o poteku obveščal kupca.

 

Pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe (kupce), le da mora pravna oseba izpolniti razdelek “naziv podjetja” in se hkrati tudi strinjati s temi splošnimi pogoji.
V kolikor kupec želi izstavitev računa na pravno osebo, se šteje, da sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za pravne osebe. Glavna razlika glede na fizične osebe (kupce) je v možnostih odstopa od pogodbe: pravnim osebam je omogočeno le vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev in napak na artiklih. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za kupce (fizične osebe).
Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo ti splošni pogoji poslovanja, z razliko od zgoraj navedene možnosti odstopa od pogodbe.

 

Dostava

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je GLS Slovenija, vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati tudi drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito.

 

Varovanje dostopa, zaupnost, zaščita osebnih podatkov in piškotki

Celotno besedilo najdete na povezavi “zasebnost in piškotki”: https://dotiq.si/zasebnost-in-piskotki/

 

Komunikacija

Prodajalec bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.
Oglasna elektronska sporočila prodajalca bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.

Oglasna sporočila prodajalca bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

 

Omejitev odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Uporabnik uporablja podatke na prodajalčevih spletnih straneh na lastno odgovornost. Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na prodajalčevih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh prodajalca.
Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja.
Prodajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.
Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. členom OZ. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih prodajalec v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Prodajalec lahko brez opozorila prekine poslovanje z uporabnikom, v kolikor je prišlo z uporabnikove strani do nespoštovanja pravil uporabe spletne trgovine. Prav tako lahko prodajalec stornira naročilo, v kolikor uporabnik predhodnega naročila ni prevzel in s tem povzročil prodajalcu materialno škodo, ki je ni poplačal. V primeru zavrnjenega paketa, se uporabniku vrne znesek nakupa brez poštnine.

 

Končne določbe

Prodajalec lahko spreminja te splošne pogoje poslovanja brez predhodnega soglasja uporabnikov.
Ti splošni pogoji veljajo od 1.7.2018.

[]